Logo
Adnan Menderes Ortaokulu Şahinbey Gaziantep

8-C SINIFI SİTESİ

İlim Kendini Bilmektir

Bayrak ve Atatürk

HABERLER

[HABER LİSTESİ]

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlar Kılavuzu

2013 İçin Mutlaka Okuyun

Linki Tıklayın. (milli eğitimin resmi internet sitesine yönlendirileceksiniz)Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlar Kılavuzu

 

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/kilavuz/2013_OGES_Klvz.pdf

Bazı Konu Başlıkları:

ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI 

a. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri 

okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav 

yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00’da başlayacak 

ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır. 

 

b. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum 

halinde uygulanacaktır. 

 

c. Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru 

sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. 

 

ç. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri 

bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, 

telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar 

bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, 

sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. 

 

d. Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. 

Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait 

olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak 

kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde 

açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır. 

e. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol 

edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak 

altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya 

kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda 

görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. 

 

f. Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. 

Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası 

tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. 

 

g. Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler 

sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 

 

 ğ. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun 

 kalemle yapacaktır. 

 

h. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi 

atacaktır. 

 

 ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde 

 işaretlenmeyecektir. 

 

i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa 

cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” 

yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol 

edecektir. 

 

j. Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, 

yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. 

 

k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. 

Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap 

olarak değerlendirilecektir. 

 

l. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 

 

m. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya 

çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. 

 

n. Sınavlardan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınavlara giren 

ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla 

ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği 

tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin 

cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve 

kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları 

gerekmektedir.

 

�ai `lümüne imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi 

atacaktır. 
 
 ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde 
 işaretlenmeyecektir. 
 
i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa 
cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” 
yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol 
edecektir. 
 
j. Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, 
yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. 
 
k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. 
Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap 
olarak değerlendirilecektir. 
 
l. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 
 
m. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya 
çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. 
 
n. Sınavlardan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınavlara giren 
ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla 
ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği 
tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin 
cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve 
kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları 

gerekmektedir.

24 Ekim 2013

YÖNETİM PANELİ
33165
Oyun Oyna-Matrak Futbol